Seas-Nve Udelys installerer Lumintell™ Smart-City løsning i dansk kommune

Novalume Solutions Lumintell™ Smart-City løsning er valgt som den foretrukne teknologi til udrulning i fremtidens smarte byrum.