top of page

Nyt samarbejde med Elretur sikre genanvendelse af elektronikaffald

Den 1. august 2021 har Novalume Solutions indgået et samarbejde med non-profit organisationen Elretur, som er en kollektiv indsamlingsordning, der varetager indsamlings- og håndteringsforpligtelser i henhold til lovgivningen, samt indberetningsforpligtelser i forhold til Dansk Producentansvars-System. Det vil sige, at de tager ansvaret for håndtering af Novalume Solutions udtjente elektronikaffald (WEEE) og batterier, for at sikre overholdelse af miljølovgivningen.


Gennem samarbejdet med Elretur bidrager Novalume Solutions til, at så meget elektronikaffald som muligt bliver genbrugt og genanvendt.Læs mere om Elretur her!
3 views