top of page

Business Review: “Trådløs lysstyring af gadelamper giver kommuner store energibesparelser“


Novalume Solutions banebrydende system Lumintell™ indvirker på kommunernes grønne omstilling. I løbet af de seneste år, er kommunerne gået i gang med at konverterer traditionel gadebelysning til LED-belysning, hvoraf Lumintell™ har formået at udnytte de forbedrede integrationsmuligheder. Lumintell™ er en smart by løsning, som tilbyder reduktion i energiforbrug, CO₂ udledninger, omkostninger til vedligeholdelse og meget andet.


Lumintell™ plug-and-play løsning tilbyder kommunerne muligheden for at indgå i et større samarbejde, på tværs af regionale og nationale systemløsninger. Med plug-and-play installationen tager det kun to minutter at gøre en gadelampe smart, grønnere, mere økonomisk og klar til fremtiden.


Anmod om en live demo på smartcity@novalume.dk

Dansk teknologi til hele verden

Novalume blev stiftet i 2016 og baserer sin Lumintell-løsning på egen soft- og hardware, som er udviklet i Danmark. Novalume er involveret i projekter over hele verden med sit Lumintell-system. Lumintell har rundet 1,5 milliarder driftstimer fordelt på 57.000 armaturer, der er gjort smart city-klar.


35.000 af dem er forbundet i mere end 20 kommuner på flere kontinenter. Udover Danmark kører Lumintell pilotprojekter i bl.a. Italien og Chile, og Lumintell har udstillet sin banebrydende teknologi både i Europa, Indonesien, Latinamerika og Kina.

I et pilotprojekt kan kommunen i løbet af nogle dage få et klart indtryk af Lumintells fleksibilitet og den additive besparelse, systemet medfører på kommunens energiforbrug.

I Novalumes showroom i Ørestaden og hos DOLL Living Lab i Glostrup kan kommuner, energi- og serviceselskaber nærstudere løsningen og se, hvor hurtigt den sættes op og integreres.


”Hvis en kommune allerede har skiftet nogle af sine armaturer til såkaldt ”dumme” LED-lamper, der blot kan tændes, slukkes og dæmpes via et styreskab eller en dagslyssensor, har vi lavet en løsning, der nemt kan monteres og gøre LED-lampen smart. Således kan du opdatere hele dit system.”


Jakob Meiland Hansen, Juni 2020

Jakob Meiland Hansen, salgsansvarlig hos Novalume:

“Mange kommuner ved forståeligt nok ikke, hvilket ben de skal stå på i forhold til sensorer, IoT og de ydelser, som teknologien muliggør. Hvilke opgaver skal kommunen selv administrere, og hvilke skal den outsource? I den smarte by kan ting som trafiktælling, roadpricing, parkeringsafgifter og måling af støj, forurening og vejtemperatur ift. saltning og meget andet”
Løsningen er implementeret ved, at montere et Node på hver lygtepæl. Noden er en trådløs hardware-komponent, som er forbundet med en software-platform der kan tilgås via internettet. Dernæst kobles netværket af gadelamper til Lumintell™ Cloud, hvor kommunerne kan overvåge og kontrollere gadelysene.


Kommunerne kan forberede sig på fremtidens smarte by, uden at træffe bindende valg om fremtiden. ”Sensorer skal integreres, når man behøver dem. Ikke før,” udtaler Jakob Meiland Hansen.


Læs mere her eller se denne korte film her: novalu.me/film#Lumintell #lysstyring #zhaga #NovalumeSolutions #smartgadebelysning #standard #IoT #sensor #offentligbelysning #kommune #fremtidssikret #LED #smartcity

 

*LUMINTELL™ er et dansk mærke tilhørende Novalume Solutions A/S registreret i Europa og andre lande.

11 views